Strona główna Egzaminy maturalne Język polski Bogurodzica-analiza i interpretacja
Bogurodzica-analiza i interpretacja Drukuj
piątek, 08 kwietnia 2011 08:10

BOGURODZICA


Analiza:

Wiersz składa się z 2 zwrotek( pierwsza liczy 4 wersy, druga - 7). Różne są rozmiary poszczególnych wersów (od 5 do 16 sylab). W utworze występują rymy wewnętrzne (" Bogurodzica dziewica") i końcowe ("pobyt" - "przebyt").Pełnią one w wierszu funkcję rytmizującą.Uwagę zwraca brak przerzutni;każdy wers stanowi całą jednostkę składniową.Ten rodzaj wiersza określa sie jako średniowieczny lub zdaniowo-rymowy.Spośród środków poetyckich najliczniej są reprezentowane epitety ("zbożny pobyt","rajski przebyt"), anafory ("A dać raczy, jegoż prosimy:/A na świecie zbożny pobyt") i powtórzenia ("Kyrieleison"). W wierszu występuje bardzo dużo archaizmów: leksykalnych ("godzin", "zwolena", "dzieła", "bożyc"), słowotwórczych ("przebyt", "zbożny"),fleksyjnych ("zyszczy", "spuści", "raczy", "bożycze"), fonetycznych ("sławiena", "zwolena", "krzciciel")i składniowych ("Bogurodzica", "Bogiem sławina", "Twego dzieła").


Interpretacja:

Wiersz jest najstarsza polską pieśnią religijną; jego najdawniejszy przekaz zachował się w odpisie z 1407 roku. Do tej pory historycy literatury spierają się o czas powstania utworu; sytuują go miedzy X a XIV w., ale najczęściej przyjmuje się 1. połowę XIII w. Autorstwo "Bogurodzicy" nie jest znane, choć nieraz przypisuje się je św.Wojciechowi. Pieśń była bardzo popularna w średniowieczu, określano ja jako pieśń ojczyźnianą (odpowiednik dzisiejszego hymnu państwowego). Jan Długosz wspomina w swojej kronice,że "Bogurodzicę" śpiewano chóralnie, bez towarzyszenia instrumentów; przypominała w tym chorał, czyli łacińskie śpiewy liturgiczne,które na cześć papieża Grzegorza Wielkiego(VI/VII w.) nazywano gregoriańskimi. Żeby zrozumieć treść"Bogurodzicy" należy przełożyć ją na język współczesny.Kompozycja utworu i jego modlitewny charakter przypominają porządek naukowego traktatu, który, zgodnie z założeniami scholastyki, godzi prawa wiary i rozumu. Wierny lud zwraca się ze swoimi prośbami do Matki Boskiej, by wyjednała dla niego przychylność u Boga. Maryja jest więc pośredniczką między ludźmi a Stwórcą. Inni adresaci wypowiedzi-Chrystus, Bóg i Jan Chrzciciel- współtworzą z Maryją zespół czterech świętych osób, które symbolizują tzw. kwadrat cnót (męstwo,sprawiedliwość,umiarkowanie,roztropność). Czwórka i jej wielokrotności są liczbami magicznymi:odnoszą się do 4 stron świata, 4 ewangelistów, 4 żywiołów, 40 dni postu Chrystusa na pustyni.

Poprawiony: czwartek, 28 kwietnia 2011 09:19
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.