Strona główna Egzaminy maturalne Historia I wojna światowa- przyczyny, skutki i przebieg
I wojna światowa- przyczyny, skutki i przebieg Drukuj
czwartek, 14 kwietnia 2011 09:52

Przyczyny wybuchu i skutki I wojny światowej(1914-1918)

Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej:


* powstanie dwóch bloków o podstawach militarnych i gospodarczych:

  • Trójprzymierza - Niemcy, Austro-Węgry, Włochy,
  • Trójporozumienie - Wielka Brytania, Francja, Rosja,

* zapędy imperialne i ekspansjonistyczne Niemiec,
* szukanie przez Niemcy surowców w koloniach,
* zainteresowanie Niemiec nowym podziałem świata,
* chęć odzyskania przez Francję Alzacji i Lotaryngii,
* powszechny wzrost zmilitaryzowania Niemiec i Japonii,
* dążenia państw europejskich do podporządkowania sobie terenów Bałkan (pierwsza i druga wojna bałkańska - lata 1912, 1913),
* poczucie wyższości militarnej nad innymi krajami europejskimi przez Niemcy,
* zastrzelenie następcy tronu austro-węgierskiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku.

Skutki pierwszej wojny światowej:

* głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczno-obyczajowe,
* zaostrzenie konfliktów narodowych i klasowych,
* rozwój nowych technik wojskowych,
* zginęło 8-10 milionów ludzi, liczba rannych była o wiele większa,
* umierali żołnierze, ale i cywile na skutek głodu, epidemii i zniszczeń,
* koniec istnienia monarchii Austro-Węgierskiej,
* powstanie republiki w Niemczech,
* rewolucja bolszewicka w Rosji,
* odrodzenie się lub powstanie nowych państw w Europie: Polski, Czechosłowacji, Jugosławi, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii,
* powstanie Ligi Narodów,
* oddanie przez Niemcy Alzacji i Lotaryngii,
* nowy podział terytorialny w Europie,
* nowy podział kolonii pomiędzy mocarstwami.

Najważniejsze bitwy frontu zachodniego.

Bitwy nad Marną.

Trwała od 6 do 9 (10) września 1914 roku. 10 września armia niemiecka wycofała się. Zwycięska kontrofensywa francuska nie zdołała jednak wyprzeć napastnika z Francji. Niemcy zatrzymali się na rzece Aisne. Wojskami francuskimi dowodził generał Joseph Joffre, wojskami niemieckimi generał Alexander Kluck i generał Karl Bulow.Druga bitwa nad Marną rozgrywała się w dniach od 15 lipca do 2 sierpnia 1918 roku. Zakończyła się także porażką Niemiec. Wojskami alianckimi dowodził generał Ferdynand Foch, zaś wojskami niemieckimi gen. Erich Ludendorff.

Bitwy nad Sommą.

24 czerwca 1916 roku Francuzi i Anglicy rozpoczęli wzmożone przygotowania artyleryjskie. Teren walk był nad rzeka Sommą. We wrześniu zwolniono siłę ataków, użyto nowej nieznanej dotąd broni - czołgów angielskich, które zwłaszcza w pierwszych dniach wywarły na Niemcach silne deprymujące wrażenie. W październiku 1916 roku walki nas Sommą zamarły. Armią francuską dowodził Ferdynand Foch. Niemcy stracili około 650 tysięcy żołnierzy, Anglicy około 420 tysięcy, a Francuzi około 195 tysięcy.8 sierpnia 1918 roku - "czarny dzień armii niemieckiej", Niemcy poniosły olbrzymie straty w drugiej bitwie pod Sommą. Połączone siły angielsko-francusko-amerykańskie pod dowództwem Ferdynanda Focha zadały im straszliwą klęskę.

Bitwa pod Verdun.


21 lutego 21 lutego 1916 roku rozpoczęła się najkrwawsza bitwa tej wojny, bitwa pod Verdun. Walki zacięte trwały aż do czerwca 1916 roku, choć ostatecznie bitwa zakończyła się dopiero w grudniu 1916 roku. Niemcy stracili około 240 tysięcy żołnierzy, Francuzi około 275 tysięcy. Zaczynając tę bitwę Niemcy obliczali, iż niemieckie straty w stosunku do francuskich będą wynosić 2 do 5. Sławę w tej bitwie zdobył, dowodzący pod Verdun, marszałek francuski Philippe Petain.

Zakończenie działań militarnych.

11 listopada 1918 - w lasku Compiegne pod Paryżem Niemcy podpisali akt kapitulacji. Nastąpiło zawieszenie broni. Do takiego kroku skłoniło Niemcy kilka przyczyn: zdecydowana zwycięska ofensywa wojsk sprzymierzonych, podjęta w lipcu 1918 roku, rozkład armii austro-węgierskiej oraz wybuch rewolucji w Niemczech, zapoczątkowany buntem marynarzy w Kilonii 3 listopada 1918 roku.

Najważniejsze bitwy frontu wschodniego

Bitwa pod Tannenbergiem.


Odbyła się w dniach od 26 do 31 sierpnia 1914. Była wielkim zwycięstwem wojsk niemieckich nad armia rosyjską.

Bitwa pod Gorlicami.

4 maja 1915 roku wojska niemieckie dowodzone przez gen. Paula von Hindenburga przerwały front - nowa linia frontu przebiegała począwszy od Zatoki Ryskiej przez Pińsk po Tarnopol.

Kontrofensywa gen. Aleksieja Brusiłowa.

Trwała od maja do września 1916 roku. W wyniku jej trwania wojska rosyjskie zajęły Galicję Wschodnią, należącą dotychczas do Austrii.

Zakończenie działań militarnych.

3 marca 1918 - pokój brzeski, w Brześciu Litewskim Rosja Radziecka zawarła traktat pokojowy z państwami centralnymi.

Poprawiony: czwartek, 14 kwietnia 2011 10:07
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.